Dokument bez tytułu
 
   
 
 
     
 

 

 

  BIP - Informacje o jednostce

Dom Pomocy Społecznej  prowadzony przez Zagromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich

Adres: Przytocko 39,  77 - 230 Kępice
Telefon: +48 (59) 858 38 37
Faks: + 48 (59) 849 29 96
Email: dpsprzytocko@gmail.com
WWW: www.dps.przytocko.pl

Zakres działania:

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Przytocku, zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze, edukacyjne, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu dzieciom i młodzieży oraz osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie. Celem funkcjonowania Domu jest stworzenie mieszkańcom warunków do bezpiecznego i godnego życia, wolności, intymności oraz umożliwienie rozwoju osobowości i usamodzielnienie na miarę ich możliwości.

Dyrekcja: br. mgr Artur Skoczek

Mienie jednostki:

Majątek trwały Domu Pomocy Społecznej, będący własnością Powiatu Słupskiego,

  • grunty
  • budynki i budowle

Aktualny stan mienia Domu Pomocy Społecznej w Przytocku na dzień 31.12.2009.  Całkowita wartość środków trwałych (brutto) wynosi 2.055.004,16 zł, w tym:

  • wartość gruntów - 50.800 zł
  • wartość budynków i budowli 1.597.177,84 zł
  • wartość pozostałych środków trwałych - 407.026,32 zł

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Przytocku jest współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku