Dokument bez tytułu
 
   
 
 
     
 

 

 

  BIP - Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja mieszkańców

Ewidencja mieszkańców prowadzona jest na podstawie zeszytu ewidencji mieszkańców.
Do zeszytu wpisuje się:

 • liczbę porządkową
 • nawisko i imię
 • datę i miejsce urodzenia
 • miejsce poprzedniego zamieszkania
 • adres zamieszkania rodziny (opiekuna prawnego)
 • datę przybycia do Domu
 • datę skreślenia z ewidencji
 • uwagi
 • grupy inwalidzkiej

Rejestry

Rejestry Domu Pomocy Społecznej obejmują:

 • Dziennik korespondencyjny
 • Zeszyt wyjść pracowników
 • rejestr zwolnień lekarskich
 • rejestr zastępstw
 • rejestr urlopów pracowniczych
 • rejestr wyjazdów służobowych
 • rejestr pieczątek
 • rejestr kontroli
 • rejestr ewidencji mieszkańców

Archiwum

Dom Pomocy Społecznej w Przytocku posiada archiwum, za obsługę którego odpowiada  Anna Ziemianowicz.
Archiwum dostępne jest od poniedziałku do piątku
w godz. od 7,00 do 15,00

Archiwum zakładowe obejmuje:

 • akta osobowe byłych pracowników DPS
 • akta podopiecznych zmarłych lub wybyłych
 • dokumentację działu socjalnego
 • dokumentację księgową
 • dokumentację techniczną
 • dokumentację płacową
 • dokumentację przetargową
 • listy płac i karty wynagrodzeń od roku 1976