Dokument bez tytułu
 
   
 
 
     
 

 

 

  Historia Zgromadzenia

Zgromadzenie powstało ok. 1680 r. w Remis we Francji jako odpowiedź na ówczesną sytuację ubogich dzieci i młodzieży pozbawionych możliwości zdobycia nawet podstawowego wykształcenia. Proces tworzenia się wspólnoty zakonnej był długi, nie brakowało również przeszkód ze strony władz kościelnych jak i prywatnych nauczycieli. Mimo tego zgromadzenie bardzo szybko rozprzestrzeniało się we Francji, a stopniowo także na ościenne kraje. Papieską aprobatę bracia uzyskali w 1725 r. bullą Benedykta XIII "In Aapostolicae dignitatis solio". Ciosem dla instytutu była rewolucja francuska, która zniszczyła wiele szkół lasaliańskich i ośrodków wychowawczych. Odrodzenie, które nastąpiło w XIX w., przyniosło także ekspansję braci na inne kontynenty i do krajów misyjnych. Dziś bracia szkolni w liczbie ponad 5 tysięcy są obecni w 80 krajach na całym świecie.

Do Polski zgromadzenie przybyło w 1903 r. i otwarło we Lwowie Szkołę św. Józefa. Polscy bracia przybyli do tego miasta z Wiednia, odpowiadając na zaproszenie ówczesnego arcybiskupa, św. Józefa Bilczewskiego i rozpoczęli swoją działalność przy wydatnej pomocy św. Zygmunta Gorazdowskiego. Czas okupacji był okresem konspiracji i prześladowania; śmiercią męczeńską zginęło wtedy czterech braci (m.in. br. Wojciech Trocha, został zabity w obozie na Majdanku, gdyż stanął w obronie katowanego współwięźnia). Samodzielna prowincja braci w Polsce została utworzona w 1964 r. Spośród wybitnych polskich lasalianów należy wspomnieć dwóch, którzy zmarli w opinii świętości. Pierwszym jest br. Franciszek Taranek, odznaczał się wieloma zaletami pedagogicznymi i zakonnymi, był dyrektorem wspólnot, prowincjałem i mistrzem nowicjatu. Drugi to br. Jan Niesmaczny, który jest przykładem modlitwy, prostoty i pracowitości. Do polskiej prowincji należał także br. Stanisław Romuald Rybicki (†2006), przełożony, wybitny pedagog, wykładowca, rekolekcjonista, autor wielu artykułów i książek.
Po stu latach obecności braci w naszym kraju polska prowincja liczy ok. 60 zakonników w 11 wspólnotach (w 8 diecezjach). Niektórzy nadal katechizują w szkołach państwowych oraz włączają się w działalność różnych grup duszpasterskich, pozostali pracują w dziełach zgromadzenia: 1 przedszkole, 2 szkoły podstawowe, 3 gimnazja, 1 liceum ogólnokształcące, 2 Specjalne Ośrodki Wychowawcze, 2 Domy Pomocy Społecznej i 2 warsztaty terapii zajęciowej. Polscy bracia pracują także na Słowacji, w Kamerunie i Czadzie.

Bracia Szkolni wierni zaleceniom i wskazaniom Założyciela łączą w swoim powołaniu konsekrację zakonną z edukacyjną misją wśród dzieci i młodzieży. Aby całkowicie oddać się służbie pedagogicznej nie przyjmują żadnych święceń, w ten sposób mają stawać się prawdziwie braćmi każdego człowieka. Można ich spotkać w szkołach wszystkich typów, a nawet na uniwersytetach. Pracują także w ośrodkach dla młodzieży trudnej i opóźnionej w rozwoju; wielu z nich głosi Dobrą Nowinę na misjach. Gdziekolwiek są, swoim życiem i słowem niosą Ewangelię w świat nauczania. Ich życie wspólnotowe i apostolskie jest umacniane przez ducha wiary i gorliwości, dlatego starają się wszędzie dostrzegać obecność Boga i czynić wszystko dla Niego.

Rodzinę Lasaliańską tworzą razem z braćmi: instytut świecki Katechetów Jezusa Ukrzyżowanego i Maryi Niepokalanej, Siostry Gwadalupanki de La Salle, Siostry Lasalianki, różne stowarzyszenia dla świeckich, byłych uczniów i współpracowników oraz tzw. członkowie afiliowani. Wszyscy oni uczestniczą w charyzmacie św. Jana de La Salle, czerpiąc z niego inspirację i przykład apostolskiego zaangażowania w pedagogicznej służbie dzieciom i młodzieży. Bracia szkolni stali się także wzorem dla innych wspólnot zakonnych brackich oddanych edukacji.

Zgromadzenie może się pochlubić wieloma wybitnymi nauczycielami i wychowawcami oraz świętymi. Do tej pory chwały ołtarzy dostąpiło, oprócz założyciela, 12 świętych braci: Benild Romanom, Francuz, apostoł powołań kapłańskich i zakonnych; Michał Cordero, Ekwadorczyk, pisarz, poeta, członek akademii; Mucjusz (Mucjan) Maria Wiaux, pierwszy kanonizowany Belg, nauczyciel rysunku i muzyki; Cyryl Bertran Sanz i 8 Towarzyszy, wspólnota z Turonu umęczona podczas rewolucji w hiszpańskiej Asturii i Jakub Hilarion Barbal, zamordowany za wierność swemu powołaniu w czasie wojny domowej w Hiszpanii. Pośród 18 błogosławionych znajdują się męczennicy z czasów rewolucji francuskiej, męczennicy hiszpańscy oraz br. Skubilion Rousseau, Francuz, misjonarz, apostoł niewolników na wyspie Réunion i br. Arnold R?che, mistrz nowicjatu i asceta. Trwają procesy beatyfikacyjne 145 lasaliańskich sług Bożych, w większości męczenników z czasów wojny domowej w Hiszpanii. Nie brak też byłych wychowanków braci szkolnych, którzy osiągnęli świętość, chwały błogosławionych dostąpił także jeden afiliowany do zgromadzenia biskup.